Hàm array_reduce trong php

Hàm array_reduce() sẽ tính toán các phần tử của mảng dựa vào hàm chức năng được truyền vào do người dùng định nghĩa.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháparray_reduce($array, $function);

Trong đó:

  • $array là mảng dữ liệu truyền vào.
  • $function là hàm do người dùng định nghĩa.

Ví dụ

Cú pháp

function sum($result, $item)
{
    $result += $item;
    return $result;
}

$array = array(
	1,
	2,
	3,
	4,
	5
);

//kết quả in ra màn hình sẽ là 15
echo (array_reduce($array, "sum")); 

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm array_reduce trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm array_reduce trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm array_reduce trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm array_reduce trong php” posted by on 2022-07-26 07:04:44. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm end trong php
Back to top button