hàm array_rand trong php

Hàm array_rand() sẽ lấy ra một hoặc nhiều khóa của mảng từ vị trí bất kỳ.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháparray_rand($array, $num);

Trong đó:

  • $array là mảng dữ liệu.
  • $num là số khóa cần lấy ra, mặc định không truyền vào sẽ mang giá trị 1.

Ví dụ

Code

$array = array(
	"php"=>"php",
	"css"=>"css",
	"html"=>"html",
	"python"=>"python",
	"C"=>"C"
);
$rand_keys = array_rand($array, 2);
echo "<pre>";
	print_r($rand_keys);
echo "</pre>";

Mỗi khi bạn refresh lại trang sẽ thấy kết quả thay đổi

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “hàm array_rand trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”hàm array_rand trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “hàm array_rand trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “hàm array_rand trong php” posted by on 2022-07-27 04:17:45. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm nl2br trong php
Check Also
Close
Back to top button