Hàm array_product trong php

Hàm array_product() sẽ tính tích các phần tử trong mảng.Nếu mảng rỗng hàm sẽ trả về giá trị 1, nếu mảng tồn tại kí tự không phải số hàm trả về giá trị 0.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháparray_product($array);

Trong đó :

  • $array là mảng dữ liệu truyền vào.

Ví dụ

Code

$array = array(
	1,
	2,
	8,
	5
);
echo "product(array) = " . array_product($array) . "<br />";
echo "product(array()) = " . array_product(array()) . "<br />";

Kết quả

product(array) = 80
product(array()) = 1

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm array_product trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm array_product trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm array_product trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm array_product trong php” posted by on 2022-07-28 13:55:11. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Download Facebook SDK cho PHP
Check Also
Close
Back to top button