Hàm array_merge trong php

Hàm array_merge() sử dụng để nối hai hay nhiều mảng lại thành một mảng. Nếu trong các mảng truyền vào có những phần tử có cùng khóa, phần tử của mảng cuối cùng được truyền vào sẽ được chọn để nối vào mảng kết quả.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháparray_merge($array1, $array2 ...);

Trong đó:

 • $array1, $array2 là các mảng dữ liệu truyền vào.

Ví dụ

Code

$array1 = array(
	"php" => "laravel",
	"css", "html"
);
$array2 = array(
	"python",
	"php" => "zend",
	"js" => "nodeJs"
);
$result = array_merge($array1, $array2);
echo "<pre>";
	print_r($result);
echo "</pre>";

Kết quả

Array
(
  [php] => zend
  [0] => css
  [1] => html
  [2] => python
  [js] => nodeJs
)

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm array_merge trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm array_merge trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm array_merge trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm array_merge trong php” posted by on 2022-07-31 12:39:55. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm hash_update trong php
Check Also
Close
Back to top button