Hàm array_keys trong php

Hàm array_keys() sẽ trả về một hoặc một tập hợp các khóa của mảng.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháparray_keys($array, $search = null);

Trong đó:

 • $array là mảng dữ liệu.
 • $search là giá trị phần tử muốn tìm kiếm khóa, mặc định là null.

Ví dụ

Code

$array = array(
	0 => "php",
	"js" => "javascript"
);
echo "<pre>";
	print_r(array_keys($array));
echo "</pre>";

$array = array(
	"php",
	"js",
	"css",
	"php",
	"html",
	"php"
);
echo "<pre>";
	print_r(array_keys($array));
echo "</pre>";

$array = array(
	"language" => array(
					"php",
					"css",
					"html",
					"python"
				),
  "framework" => array(
			  	"laravel",
			  	"boostrap",
			  	"nodejs"
			  )
);
echo "<pre>";
	print_r(array_keys($array));
echo "</pre>";

Kết quả

Array
(
  [0] => 0
  [1] => js
)
Array
(
  [0] => 0
  [1] => 1
  [2] => 2
  [3] => 3
  [4] => 4
  [5] => 5
)
Array
(
  [0] => language
  [1] => framework
)

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm array_keys trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm array_keys trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm array_keys trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm array_keys trong php” posted by on 2022-08-06 01:09:16. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm hex2bin trong php
Check Also
Close
Back to top button