Hàm array_dift trong php

Hàm array_dift() sẽ so sánh sự khác nhau giữa hai hay nhiều mảng, hàm trả về những phần tử tồn tại trong mảng đầu tiên mà không tồn tại trong các mảng tiếp theo.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháparray_dift($array1, $array2...);

Trong đó:

  • $array1, $array2 … là các mảng dữ liệu truyền vào để so sánh.

Ví dụ

Code

$array1 = array(
	"php",
	"js",
	"css",
	"python"
);
$array2 = array(
	"php",
	"js",
	"javascript",
	"html"
);
$result = array_diff($array1, $array2);
echo "<pre>";
	print_r($result);
echo "</pre>";

Kết quả

Array
(
    [2] => css
    [3] => python
)

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm array_dift trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm array_dift trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm array_dift trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm array_dift trong php” posted by on 2022-08-07 11:50:18. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm mysqli_get_client_version trong php
Back to top button