explode() –

# Description

Hàm explode() trong php có nhiệm vụ chuyển một chuỗi thành một mảng và mỗi phần tử được cắt bởi một chuỗi con nào đó. Ví dụ ta có chuỗi “học lập trình online phpbbvietnam.com” thì nếu ta dùng hàm explode() để chuyển thành mảng và chuỗi con phân cách là khoảng trắng thì ta sẽ có một mảng gồm 5 phần tử gồm ['học', 'lập', 'trình', 'online', 'phpbbvietnam.com]

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

# Variables

Cú pháparray explode ( string $delimiter , string $string [, int $limit ] )

Trong đó

 • $delimiter là chuỗi con dùng để chia các phần tử
 • $string là chuỗi cần chuyển đổi
 • $limit không cần thiết sử dụng, nó chỉ cần thiết khi bạn muốn mảng trả về có bao nhiêu phần tử thì truyền limit vào con số bấy nhiêu. Nếu bạn truyền vào số bé hơn tổng số phần tử có thể chuyển đổi thì phần tử cuối cùng sẽ không được cắt nhỏ.

# Return values

Trả về một mảng gồm các phần tử của chuỗi theo $delimiter

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

# Examples

Ví dụ không sử dụng $limit

Code:

echo '<pre>';
print_r(explode(' ', 'hoc lap trinh online phpbbvietnam.com'));

Result:


Array
(
  [0] => hoc
  [1] => lap
  [2] => trinh
  [3] => online
  [4] => phpbbvietnam.com
)

Ví dụ có sử dụng $limit

Code:

echo '<pre>';
print_r(explode(' ', 'hoc lap trinh online phpbbvietnam.com', 3));

Result:


Array
(
  [0] => hoc
  [1] => lap trinh online phpbbvietnam.com
)

Như vậy trong ví dụ này ta gán limit = 2 cho nên kết quả trả về 2 phần tử và phần tử thứ 2 là toàn bộ chuỗi còn lại.

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “explode() – ❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”explode() – ” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “explode() – trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “explode() – ” posted by on 2022-08-15 20:14:42. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Giải phương trình bậc hai một ẩn bằng PHP
Check Also
Close
Back to top button