Chế độ Strict Mode và Coercive Mode trong PHP7

Chế độ Strict Mode mình đã từng giới thiệu ở series học Javascript căn bản rồi, đây là chế độ ràng buộc có tính chất cao nhất trong lập trình, và trong PHP7 đã bổ sung chế độ này.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Coercive Mode 

PHP7 có cung cấp nhiều cú pháp mới và có tính ràng buộc cao nên mặc định khi bạn lập trình thì bạn đang sử dụng chế độ cưỡng chế (Coercive Mode), đây là chế độ giảm nhẹ tính ràng buộc với các cú pháp mới của PHP7.

Ví dụ: Đây là một ví dụ mà bạn chưa học, ví dụ này sẽ được trình bày trong bài tiếp theo.

function summary(int $a, int $b){
    return $a + $b;
}

echo summary('2', '3');

Trong ví dụ này mình ràng buộc kiểu dữ liệu truyền vào hàm là kiểu INT nhưng khi sử dụng mình lại truyền kiểu String, điều này không đúng nên đáng lẽ ra phải thông báo lỗi. Tuy nhiên trong PHP các phiên bản trước thì có thể sử dụng được nên với chế độ Coercive Mode nó đã bỏ qua lỗi này.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

2. Strict Mode

Strict Mode là chế độ nghiêm ngặt hơn, nếu bạn vi phạm một cú pháp nào thì cũng bị thông báo lỗi. 

Để khai báo sử dụng chế độ strict mode thì bạn đặt đoạn code sau ở đầu file (lưu ý là phải đặt ở đầu file).

declare(strict_types = 1);

Quay lại ví dụ trên nếu ta đặt chế độ strict mode thì lập tức sẽ bị thông báo lỗi ngay.

declare(strict_types = 1);

function summary(int $a, int $b){
    return $a + $b;
}

echo summary('2', '3');

3. Lời kết

Như vậy là mình đã giới thiệu xong hai chế độ Coercive mode và Strict mode trong PHP7, qua bài này hy vọng bạn hiểu hai khái niệm này để qua các bài tiếp theo bạn sẽ dễ dàng học hơn.

Read More:   Hàm mysqli_connect trong php

Danh sách file tải về

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Chế độ Strict Mode và Coercive Mode trong PHP7❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Chế độ Strict Mode và Coercive Mode trong PHP7″ có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Chế độ Strict Mode và Coercive Mode trong PHP7 trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Chế độ Strict Mode và Coercive Mode trong PHP7” posted by on 2022-07-02 11:48:02. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Back to top button