Bài 3: PHP trang tin tức

Chào mừng các đã quay trở lại với series hướng dẫn xây dựng trang tin tức bằng PHP, đây là bài thứ 3 trong series. Bài trước, chúng ta đã xây dựng xong thư viện xử lý database admin. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn viết thư viện session và functions trong phần admin. Bây giờ chúng ta bắt tay vào việc nhé !

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Thư viện session admin

Thư viện này chứa các hàm xử lý session như khởi tạo, lấy, xoá session, … Thư viện này dùng để lưu tài khoản trong đăng nhập và lấy dữ liệu để kiểm tra lệnh SQL và bảo mật các file xử lý. Đầu tiên các bạn vào đường dẫn thư mục admin/classes và tạo file tên Session.php. Sau đó các bạn copy đoạn code này và paste vào file :

<?php

// Lớp session
class Session {
	// Hàm bắt đầu session
	public function start()
	{
		session_start();
	}

	// Hàm lưu session 
	public function send($user)
	{
		$_SESSION['user'] = $user;
	}

	// Hàm lấy dữ liệu session
	public function get() 
	{
		if (isset($_SESSION['user']))
		{
			$user = $_SESSION['user'];
		}
		else
		{
			$user="";
		}
		return $user;
	}

	// Hàm xoá session
	public function destroy() 
	{
		session_destroy();
	}
}

?>

Hàm bắt đầu session

// Hàm bắt đầu session
public function start()
{
	session_start();
}

Hàm này dùng để bắt đầu session để có thể thực hiện các hành động khác.

Hàm lưu session

// Hàm lưu session 
public function send($user)
{
	$_SESSION['user'] = $user;
}

Hàm này sẽ có một tham số $user để lưu session 

Hàm lấy dữ liệu session

// Hàm lấy dữ liệu session
public function get() 
{
	if (isset($_SESSION['user']))
	{
		$user = $_SESSION['user'];
	}
	else
	{
		$user="";
	}
	return $user;
}

Hàm này dùng để lấy dữ liệu session đã lưu. Ở đây mình có một bước kiểm tra có tồn tại session không :

  • Nếu có trả về $user gán session đã lưu.
  • Ngược lại nếu không trả về $user bằng rỗng.

Hàm xoá session

// Hàm xoá session
public function destroy() 
{
	session_destroy();
}

Code bên trong khá quen thuộc rồi phải không ? Hàm này dùng để giải phóng session.

2. Thư viện functions admin

Đây là thư viện chứa các hàm để thực thi các hành động trong PHP thuần theo một chuẩn nào đó và nhanh, ngắn gọn hơn. Các bạn vào đường dẫn thư mục admin/classes và tạo file Functions.php. Mở file lên và copy đoạn code này vào :

<?php

// Hàm điều hướng trang
class Redirect {
	public function __construct($url = null) {
		if ($url)
		{
			echo '<script>location.href="'.$url.'";</script>';
		}
	}
}

?>

Hàm điều hướng trang

Hàm này mình sử dụng class để kêu ra luôn nên tên hàm mình sẽ đặt __construct để nó thực thi hàm bên trong ngay sau khi gọi class. Hàm này có tham số $url chứa đường dẫn mà mình muốn điều hướng.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ở đây chỉ có hàm điều hướng trang, mình sẽ cập nhật thêm vào các bài tiếp theo.

3. Lời kết

Hai thư viện này chắc cũng không làm khó đối với các bạn đã quen với PHP OOP phải không nào ? Qua bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối database và cấu trúc index admin. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn thành công !

Danh sách file tải về

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Bài 3: PHP trang tin tức❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Bài 3: PHP trang tin tức” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Bài 3: PHP trang tin tức trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Bài 3: PHP trang tin tức” posted by on 2022-07-02 12:01:25. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Bài 21: PHP trang tin tức
Back to top button