array_diff_key() –

# Description

Hàm array_diff_key() trong php có tác dụng lấy các phần tử không giống nhau ở hai mảng. Ví dụ mảng A có 10 phần tử và mảng B có 5 phần tử, trong đó có  3 phần tử giống nhau thì kết quả trả về sẽ là danh sách các phần tử nhưng bỏ đi 3 phần tử giống nhau đó.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

# Variables

Cú pháparray array_diff_key ( array $array1 , array $array2 [, array $… ] )

Trong đó:

  • $array1, $array2 là các mảng cần kiểm tra
  • Nếu có nhiều mảng thì bạn tiếp tục thêm nó đằng sau

# Return values

Kết quả sẽ trả về một mảng gồm các phần tử không xuất hiển ở tất cả các mảng truyền vào

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

# Examples

Trường hợp truyền vào 2 mảng

Code

$mang1 = array('phpbbvietnam.com', 'phpbbvietnam.com', 'thehalfheart');
$mang2 = array('phpbbvietnam.com', 'thehalfheart');

echo '<pre>';
print_r(array_diff_key($mang1, $mang2));

Result


Array
(
    [2] => thehalfheart
)

Trường hợp truyền vào nhiều hơn 2 mảng

Code:

$mang1 = array('phpbbvietnam.com', 'phpbbvietnam.com', 'thehalfheart', 'nvcuong');
$mang2 = array('phpbbvietnam.com', 'thehalfheart');
$mang3 = array('phpbbvietnam.com', 'nvcuong');

echo '<pre>';
print_r(array_diff_key($mang1, $mang2));

Result


Array
(
    [2] => thehalfheart
    [3] => nvcuong
)

Kết quả sẽ có 2 phần tử này tại vì cả 2 phần tử này không xuất hiện ở cả 3 mảng như trong đề bài.

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “array_diff_key() – ❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”array_diff_key() – ” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “array_diff_key() – trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “array_diff_key() – ” posted by on 2022-08-13 18:42:44. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm array_pad trong php
Check Also
Close
Back to top button