array_combine() –

# Descriptions

Hàm array_combine() trong PHP có tác dụng trộn hai mảng lại với nhau với mảng thứ nhất là key và mảng thứ hai là value. Nếu hai mảng có các số phần tử không bằng nhau thì kết quả nó sẽ trả về FALSE và ngược lại sẽ trả về mảng đã chuyển đổi.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

# Parameters

Cú pháp: bool array_combine ( array $keys , array $values )

Trong đó:

 • $keys là mảng sẽ được chuyển đổi thành key
 • $values là mảng sẽ được chuyển đổi thành values

Lưu ý: Hai mảng truyền vào phải có tổng số phần tử bằng nhau thì hàm này mới chuyển đổi được.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

# Return Valules

Hàm này sẽ trả về mảng đã chuyển đổi nếu trộn thành công và FALSE nếu trộn thất bại

# Examples

Một ví dụ trộn thành công

$keys = array(
  'name', 'email', 'address', 'phone'
);
 
$value = array(
  'TheHalfHeart', '[email protected]', 'HCM CYTY', '0979 306 603'
);
 
echo '<pre>';
 
print_r(array_combine($keys, $value));

Kết quả


Array
(
  [name] => TheHalfHeart
  [email] => [email protected]
  [address] => HCM CYTY
  [phone] => 0979 306 603
)

Hàm này thật thú vị phải không các bạn

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “array_combine() – ❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”array_combine() – ” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “array_combine() – trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “array_combine() – ” posted by on 2022-08-11 10:27:05. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm mysqli_field_tell trong php
Check Also
Close
Back to top button