array_change_key_case() –

# Description

Hàm array_change_key_case() trong php có tác dụng chuyển key của một mảng sang định dạng chữ in hoa hoặc chữ in thường. Hàm này ít khi sử dụng nhưng cũng nên tìm hiểu, dù gì biết vẫn hơn không 😀

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

# Parameters

Cú pháp: array_change_key_case (array $input, $case = 'CASE_LOWER')

 • $input: Mảng cần chuyển đổi
 • $case: Kiểu chuyển đổi gồm 2 giá trị:

  • CASE_LOWER: chuyển sang chữ thường, tương ứng với số 0
  • CASE_UPPER: chuyển sang chữ hoa, tương ứng với số 1

# Examples

Chuyển key của mảng sang chữ in hoa:

$mang = array(
  'name' => 'thehalfheart',
  'email' => '[email protected]',
  'website' => 'phpbbvietnam.com'
);

echo '<pre>';
print_r(array_change_key_case($mang, CASE_UPPER));
// Hoặc array_change_key_case($mang, 1)

Kết quả:


Array
(
  [NAME] => thehalfheart
  [EMAIL] => [email protected]
  [WEBSITE] => phpbbvietnam.com
)

Chuyển key của mảng sang chữ in thường

$mang = array(
  'NAME' => 'thehalfheart',
  'EMAIL' => '[email protected]',
  'WEBSITE' => 'phpbbvietnam.com'
);

echo '<pre>';
print_r(array_change_key_case($mang, CASE_LOWER));
// Hoặc print_r(array_change_key_case($mang, 0));
die;

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]


Array
(
  [name] => thehalfheart
  [email] => [email protected]
  [website] => phpbbvietnam.com
)

Quá tuyệt phải không nào 😀

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “array_change_key_case() – ❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”array_change_key_case() – ” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “array_change_key_case() – trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “array_change_key_case() – ” posted by on 2022-08-11 07:01:23. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm fclose trong php
Check Also
Close
Back to top button