addslashes() trong php

Hàm addslashes() trong PHP để chèn vào chuỗi khi trong chuỗi dấu nháy kép ” mà có dấu nháy đơn ‘ hay trong chuỗi dấu nháy đơn ‘ có dấu nháy kép “

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Ví dụ:

echo addslashes('Các bạn đang đọc bài tại "phpbbvietnam.com", chúc các bạn học PHP tốt');

Kết quả: Các bạn đang đọc bài tại “phpbbvietnam.com”, chúc các bạn học PHP tốt

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Hoặc:

echo addslashes("Các bạn đang đọc bài tại 'phpbbvietnam.com', chúc các bạn học PHP tốt");

Kết quả: Các bạn đang đọc bài tại ‘phpbbvietnam.com’, chúc các bạn học PHP tốt

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “addslashes() trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”addslashes() trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “addslashes() trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “addslashes() trong php” posted by on 2022-08-27 14:03:37. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm md5 trong php
Check Also
Close
Back to top button